Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT xã Sông Trà - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm


DỰ BÁO THỜI TIẾT
Hiệp Đức

Chi tiết tin

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HIỆP ĐỨC TỔ CHÚC HỘI NGHỊ SẮP XẾP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Thực hiện Đề án số: 03/ĐA-LĐLĐ ngày 31/5/2017, Hướng dẫn số: 20/HD-LĐLĐ ngày 08/6/2017 của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam về sắp xếp Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố; Công văn số 203-CV/HU ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Hiệp Đức về việc tổ chức sắp xếp CĐGD huyện Hiệp Đức;

Chiều ngày 29/6/2017, tại Hội trường Khối Mặt trận đoàn thể huyện, Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị sắp xếp Công đoàn Giáo dục huyện và tiếp nhận, công nhận các Công đoàn cơ sở trường học, CĐCS Phòng GĐ-ĐT huyện về trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Đức.


Toàn cảnh hội nghị

Đến dự hội nghị, có ông Nguyễn Đức Thọ - HUV, Phó Chủ tịch  UBND huyện và đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ, Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện, Bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐCS trường học cùng tham dự.

Ông Huỳnh Lân - HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chủ trì hội nghị và ghi nhận kết quả hoạt động của Công đoàn Giáo dục huyện từ khi thành lập cho đến nay đã qua 08 kỳ đại hội, Công đoàn Giáo dục huyện đã có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của huyện; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động của hệ thống giáo dục huyện. Tại hội nghị, ông Huỳnh Lân, thay mặt BCH Liên đoàn Lao động huyện công bố Quyết định giải thể Công đoàn giáo dục huyện và tiếp nhận, công nhận 26 Công đoàn cơ sở trường học, CĐCS phòng GD&ĐT huyện về trực thuộc LĐLĐ huyện, với 686 đoàn viên công đoàn/699 CNVCLĐ. Như vây, đến nay Công đoàn huyện tăng thêm 26 CĐCS trực thuộc, nâng tổng số CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện lên 60 công đoàn cơ sở, với 1923 CNVCLĐ, 1726 đoàn viên công đoàn.


Ông Huỳnh Lân - Chủ tịch LĐLĐ huyện trao Quyết định công nhận cho các CĐCS

Việc sắp xếp Công đoàn Giáo dục huyện là chủ trương, nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, sắp xếp tổ chức phù hợp trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức công đoàn trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn, gắn với việc xây dựng Công đoàn vững mạnh./.

Tác giả: Huỳnh Lân

[Trở về]

Các tin mới hơn:

);