Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT xã Sông Trà - Huyện Hiệp Đức
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm


DỰ BÁO THỜI TIẾT
Hiệp Đức

Chi tiết tin

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 GẮN VỚI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW TẠI CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRÊN TOÀN HUYỆN

Để đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh trong 01 năm qua gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ở các tổ chức cơ sở Đảng, qua đó, tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ các giải pháp nhằm phát huy, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo để phổ biến, nhân rộng; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thời gian tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu thành lập các Tổ khảo sát và tiến hành kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở các TCCSĐ trong toàn huyện.


Nội dung khảo sát tập trung vào 08 vấn đề trọng điểm. Thứ nhất là việc cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đảng về thực hiện Chỉ thị 05 và các văn bản liên quan. Thứ hai, việc lãnh đạo triển khai thực hiện Quy định số 101-QÐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại cơ quan, đơn vị. Thứ ba, việc lãnh đạo xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị. Thư tư, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 05 và các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ năm, việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo giải quyết (nếu có). Thứ sáu, việc hướng dẫn, tổ chức và sự chuyển biến trong thực hiện Công văn số 168-CV/HU, ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ. (Trong vấn đề này sẽ đi sâu vào đánh giá cách thức, quy trình tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký xây dựng kế hoạch cá nhân. Số lượng cán bộ, đảng viên đã và chưa xây dựng kế hoạch cá nhân. Đánh giá chất lượng bản đăng ký cá nhân về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của tổ chức Đảng, (nội dung, phương pháp và hiệu quả tổ chức). Sự chuyển biến trong quá trình công tác của mỗi cá nhân và tập thể qua triển khai thực hiện Công văn 168-CV/HU, ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy). Thứ bảy, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến. Và cuối cùng là những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất.

Việc khảo sát, đánh giá sẽ được các tổ triển khai nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, tránh làm qua loa, hình thức. Tùy vào điều kiện cụ thể, có thể sẽ khảo sát 100% số tổ chức cơ sở Đảng hoặc ít hơn, nhưng tối thiếu phải đạt 50%. Thời gian khảo sát dự kiến kết thúc trước tháng 11/2017. Kết quả khảo sát sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của từng cá nhân cũng như tập thể các cơ quan, đơn vị.

Tác giả: Vân Hương

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

);